Δικτύωση και ενημέρωση ανθρωπίνου δυναμικού

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ECOVISION NET

H Ecovision Net οργανώνει, υποστηρίζει, δικτυώνει και υιοθετεί «πράσινες επιχειρήσεις» έτσι ώστε να αναδειχτούν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις, οι ΜΚΟ, οι συλλογικοί φορείς καθώς και οι ιδιώτες μπορούν να ωφεληθούν σε ποικίλους τομείς. Για παράδειγμα: μια μικρή επιχείρηση αδυνατεί να έχει εξειδικευμένο προσωπικό και χώρο για κάθε τομέα. Η Ecovision Net μπορεί να εξασφαλίσει με πολύ χαμηλό κόστος, υπηρεσίες σε κάθε τομέα σχετικό με τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους χώρους:

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Ecovision Net παρέχει:


ΔΙΚΤΥΩΘEITE MAZI ΜΑΣ:

sex tubetube kitty